RightChoice Outplacement

RightChoice outplacement-ohjelmat auttavat osallistujia tunnistamaan omat vahvuutensa ja uramahdollisuutensa, opastavat brändäyksessä ja oman osaamisen markkinoinnissa sekä käytännön työnhaussa. Ohjelmien avulla osallistujat saavuttavat nopeasti uratavoitteensa.

OTA YHTEYTTÄ

Tukemalla sopeuttamistilanteissa työntekijöidensä uudelleentyöllistymistä outplacement-valmennuksilla organisaatiot ovat pystyneet parantamaan jatkavan henkilöstön sitoutumista, tuottavuutta ja lojaliteettia. Valmennuksemme ovat yksilöllisiä, ja niiden toteutuksesta vastaavat kokeneet uravalmentajat.

RightChoice outplacement-ohjelmat

RightChoice tarjoaa osallistujille kokeneiden uravalmentajien tuen. Valmentaja auttaa urasuunnittelussa sekä työnhakutaitojen ja työmarkkinatuntemuksen kehittämisessä. Tärkeänä tavoitteena on auttaa osallistujaa löytämään työmarkkinoilta ne uramahdollisuudet, jotka vastaavat hänen kykyjään ja motivaatiotekijöitään. Tämä räätälöitävä ratkaisu nopeuttaa työllistymistä ja antaa hyödyllisiä työelämätaitoja.

 • RightChoice: Foundation

  Foundation-ohjelma auttaa osallistujia pohtimaan ja työstämään seuraavaa urasiirtoaan systemaattisesti uratyökalun avulla: Itsearviointien avulla syntyy urasuunnittelma, jonka pohjalta rakennetaan oma henkilökohtainen brändi, tuotetaan erottuvat työnhakudokumentit ja lähestytään erilaisia työnhakukanavia.

 • RightChoice: Advantage

  Advantage-ohjelmassa henkilökohtainen uravalmentaja tukee osallistujaa urasuunnitelmien, brändäyksen ja oman osaamisen markkinoinnissa ja auttaa uramahdollisuuksien kartoittamisessa sekä uratavoitteen saavuttamisessa.

 • RightChoice: Elevate

  Elevate-ohjelmassa henkilökohtainen uravalmentaja auttaa osallistujaa urasuunnitelmien, brändäyksen ja oman osaamisen markkinoinnin lisäksi myös kehittämään omaa verkostoa rekrytointi- ja suorahakuasiantuntijoiden kanssa.

 • RightChoice: Edge

  Edge on yksilön tarpeisiin räätälöitävä ohjelma, joka on kehitetty johtotason osallistujille. Edge-ohjelmassa henkilökohtaisena valmentajana toimii senioritason Executive Coach.

Ryhmävalmennukset

Toteutamme myös yrityskohtaisia ryhmävalmennuksia, joissa pienryhmien workshop-tilaisuuksissa paneudumme itsetuntemuksen kehittämiseen, urasuunnitteluun ja työnhakutaitojen päivittämiseen.

Erityisohjelmat uramuutostilanteeseen

Erityisohjelmillamme tuodaan joustavuutta tarpeisiin, jotka voivat liittyä esim. puolison työllistymiseen relocation-tilanteessa, eläköitymisvaiheeseen tai erilaisten urapolkujen ja uravaihtoehtojen pohdintaan.