Johtamiskyvykkyyden arviointi

Esimiesten ja johtajien valintapäätökset ovat organisaation merkittävimpiä päätöksiä. Siitä huolimatta 87 % yrityksistä ei usko, että he ovat pystyneet tunnistamaan tulevaisuuden johtajia kriittisiin esimiesrooleihin.

OTA YHTEYTTÄ

Henkilöarviointimme tuottavat mitattavia tuloksia

Right Managementin arviointimenetelmät auttavat tunnistamaan parhaat yksilöt nykyisiin ja tuleviin johtotehtäviin. Menetelmämme toimivat esimiesten ja johdon rekrytointitilanteessa, tulevaisuuden johtamispotentiaalin tunnistamisessa tai kun halutaan selvittää, onko henkilöllä valmius edetä urallaan haasteellisempiin tehtäviin.


Validoituihin ja laajalti testattuihin arviointimenetelmiin perustuva lähestymistapamme tuotaa organisaatiolle objektiivista tietoa siitä, miten todennaköisesti yksilö menestyy haasteellisessa roolissaan. Tuloksia voidaan myös käyttää valmennusten yhteydessä itsetuntemuksen kehittämiseksi sekä coaching-ohjelmien lähtötilanneanalyysina.

Arviointi valintatilanteessa

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää näistä henkilöarviointiratkaisuista.

Arviointi kehittymissuunnitelman pohjaksi

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää näistä henkilöarviointiratkaisuista.

Myyntityylin tehokkuusanalyysi

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää näistä henkilöarviointiratkaisuista.