Tiimien kehittäminen

Teknologiavetoiset muutokset liiketoiminnassa ja työskentelymalleissa ovat vaikuttaneet siihen, että tiimit ovat entistä enemmän virtuaalisia, monikulttuurisia, monimuotoisia ja toisistaan riippuvaisia. Organisaatiot tarvitsevat uusia tapoja tukea tiimejä niin, että ne pystyvät toimimaan tuottavasti samalla, kun resursseja ja osaamispääomaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti.

Aloita tästä

Tehosta organisaatiosi tiimien toimintaa workshopeissa coachin fasilitoimana

Right Management kehittää tiimejä räätälöiden ratkaisut niin, että tiimit pystyvät saavuttamaan selkeitä mitattavia tavoitteita. Autamme tiimejä kehittämään tuottavuutta ja työn laatua ja vahvistamaan tiimin jäsenten työpanosta. Vahvistamalla yhteistyötä ja sitoutumista tiimeissä luodaan positiivisia vaikutuksia organisaatiokulttuuriin.

Panosta tehokkaampaan tiimityöskentelyyn

Käytämme tiimityön kehittämisessä tutkimustietoon perustuvia menetelmä. Kansainvälisen organisaatiomme kautta tiimien kehityksessä ovat mukana projektikoordinaattori, coachimme sekä digitaaliset tietopankkimme. Arviointien ja haastattelujen avulla pystymme tuottamaan tietoa työskentelytyyleistä, jotka tehostavat yhteistyötä ja liittävät työskentelyn entistä vahvemmin tiimin omiin tavoitteisiin ja tarkoitusperiin. Jatkuva seuranta tiimin sitoutuneisuudesta ja työtyytyväisyydestä kertoo myös konkreettisesti, millaisia tuloksia kehittämistyö on tuottanut.