Johtajuuden kehittäminen

Tutkimustemme mukaan yrityksillä on vaikeuksia tunnistaa johtamispotentiaalia ja kehittää johtajuutta. 40 % yrityksistä kertoo, että esihenkilöillä ei ole valmiuksia kohdata liiketoiminnan haasteita, jotka heitä odottavat 3-5 vuoden päästä.

OTA YHTEYTTÄ

Koska esihenkilöt ja johto määrittävät organisaation suunnan ja toimintakulttuurin, he vaikuttavat liiketoiminnan menestykseen sen kaikilla osa-alueilla. Nopeasti muuttuvassa maailmassa on entistä kriittisempää käyttää tutkimustietoon perustuvia menetelmiä tunnistaa johtamisen kyvykkyyksiä ja kehittää niitä.

Palvelumme

Autamme organisaatioita kehittämään esihenkilötyöskentelyä kaikilla organisaation tasoilla. Right Managementin kehittämä P3 Leader Model ja siihen liitetyt henkilöarviointimenetelmämme tunnistavat tehokkaasti yksilöiden johtamispotentiaalin. Tehokkaat johtajuuden kehittämisen ratkaisumme taas kattavat ryhmä- tai yksilövalmennukset, joissa hyödynnetään viimeisintä teknologiaa.

 • Johtamiskyvykkyyden arviointi

  Esihenkilöiden ja johtajien valintapäätökset ovat organisaation merkittävimpiä päätöksiä. Siitä huolimatta 87 % yrityksistä ei usko, että he ovat pystyneet tunnistamaan tulevaisuuden johtajia kriittisiin esihenkilörooleihin.


  LUE LISÄÄ

 • Johdon kehittämisohjelmat

  Kehittämisohjelmiemme avulla valmennamme asiakkaidemme tunnistamia potentiaalisia esihenkilöitä kasvamaan johtajina. He oppivat toimimaan johtajuudessaan tehokkaasti ja vaikuttavasti epävarmoilla ja dynaamisilla markkinoilla.


  LUE LISÄÄ

 • Leader Coaching

  Coaching auttaa esihenkilöitä uransa eri vaiheissa aina uuden roolin haltuunotosta johtamistaitojen jatkuvaan kehittämiseen. Coachingin avulla esihenkilöt parantavat itsetuntemustaan ja saavat oivalluksia työhönsä ja siihen, miten heidän tulee toimia tukeakseen parhaiten organisaation strategiaa, yrityskulttuuria, arvomaailmaa, rakenteita ja prosesseja. Tällaisten tulevaisuuden esihenkilöiden avulla varmistetaan yrityksen hyvät tulokset.


  LUE LISÄÄ

 • RightCoach™ On-Demand Coaching

  Right Management tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden saada käyttöönsä akuuttiinkin tarpeeseen asiantuntevia coacheja. Palvelu auttaa avainhenkilöitä kehittämään sellaisia henkilökohtaisia ja johtamiseen liittyviä kompetensseja, jotka ovat kriittisiä esimerkiksi muutosjohtamisen tehostamiseksi.


  LUE LISÄÄ

 • Tiimien kehittäminen

  Tehokkaat tiimit, joissa vallitsee keskinäinen luottamus, saavat myös hyviä tuloksia aikaiseksi. Fasilitoimme työpajoja, jotka voivat tukea erityisiä muutosjohtamisen hankkeita tai auttaa tiimejä kehittämään avointa kommunikointia ja rakentamaan entistä parempaa luottamusta tiimin sisällä.


  LUE LISÄÄ

Ratkaisut

Right Management auttaa organisaatiota sitouttamaan ja kehittämään henkilöstöresurssejaan tarjoamalla dataa ja tutkimustietoa kyvykkyyksien johtamisen päätöksiä varten. Autamme yrityksiä nostamaan suoritustasoaan kehittämällä organisaation kykyä sopeuttaa henkilöstöresurssinsa tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.

URAVALMENNUS JA OUTPLACEMENT

Olemme tukemassa organisaatioita muutoksissa ja haasteellisissa transformaatioissa suunnitteluvaiheesta toteutukseen saakka. Sopeuttamistilanteissa autamme työnantajaa toimimaan vastuullisesti tarjoamalla valmennusta henkilöstön uudelleentyöllistymiseen sekä käytännön esihenkilötyöhön erotilanteen johtamisessa. Näin varmistetaan liiketoiminnan sujuvuus haasteista huolimatta, luodaan turvallisuuden tunnetta koko organisaatioon ja ylläpidetään hyvää työnantajamielikuvaa.

OSAAMISEN JA URAN JOHTAMINEN

Osaamisen ja uran johtamisen kulttuurin tulisi olla jokaisen organisaation kestävä ja dynaaminen perusta. Se edistää henkilöstön muutosvalmiutta ja -halukkuutta ja tukee hyvää työnantajakuvaa tarjoamalla mahdollisuuksia oppimiseen ja urakehitykseen – niitä työntekijät eniten työnantajaltaan odottavat.

STRATEGINEN HENKILÖSTÖKONSULTOINTI

Rakenna vahva, kyvykkyyksiin pohjautuva perusta strategiselle henkilöstöresursoinnille ja varmista pitkän aikavälin liiketoiminnan kasvu. Tarjoamme organisaatiollesi luotettavaa kumppanuutta. Hyödynnämme työssämme tutkimustietoon ja kokemukseen perustuvia ratkaisuja henkilöstöstrategian suunnitteluun, kyvykkyyksien optimointiin sekä osaamisen päivittämisen ja kehittämisen käytännön toteutuksiin.

HENKILÖSTÖRESURSOINNIN ANALYTIIKKA

Tehosta kyvykkyyksiin, resursointiin ja suunnitteluun liittyvää päätöksentekoa käyttämällä viimeisintä tutkimustietoa. Right Managementin globaali tutkimustoiminta tuottaa liiketoimintaan ja työmarkkinoihin liittyvää tietoa päätöksenteon pohjaksi.

TUTKIMUSOSAAMINEN

Hallitakseen valtavaa henkilöstöresursseihin liittyvää tietomäärää organisaatiot tarvitsevat kumppanin, joka auttaa tulkitsemaan tietoja strategisen päätöksenteon ja tulevaisuuden suunnittelun tehostamiseksi. Henkilöarvioinnin ja analytiikan osaamisellamme tuotamme tärkeätä tietoa henkilöstöresursoinnin optimointiin.