Henkilöarvioinnit valitaan tehtävän mukaan

Henkilöarvioinnin tulee mitata tehtävässä olennaisia kyvykkyyksiä ja ominaisuuksia. Henkilöarviointi räätälöidään aina tehtävän mukaan.

OTA YHTEYTTÄ

Henkilöarvioinnnin suunnittelu aloitetaan aina keskustelulla rekrytoivan esihenkilön sekä mahdollisesti muiden rekrytointipäätökseen osallistuvien henkilöiden kanssa. Keskustelussa käydään läpi tehtävänkuva, rooliin kohdistuvat tavoitteet ja erityispiirteet, tärkeimmät kompetenssit, tiimin työskentelytapa, organisaatiokulttuuri ja -arvot sekä mahdolliset rekrytointiprosessissa esiin tulleet asiat. Keskustelun jälkeen valitaan arviointimenetelmät ja käynnistetään itse henkilöarviointiprosessi. Arviointimenetelmistä riippuen tehtävät voi tehdä joko netissä tai paikan päällä toimistollamme. Menetelmistä riippumatta arvioitava saa aina henkilökohtaisen palautteen. Raportointi henkilöarviontien tuloksista esihenkilölle tehdään aina keskustellen.

 • Myyjä

  Arviointiin sisältyy työpersonaallisuutta ja motivaatiolähteitä kartoittava analyysi sekä myyntityylin ja myyntitapahtuman hallinnan kartoitus. Arviointikokonaisuudella voidaan löytää eri myyntirooleihin ja -tyyleihin sopivia profiileja sekä tunnistaa henkilön vahvuuksia ja kehityskohteita myyntiprosessissa ja asiakastyössä. Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää myös perehdytyksen suunnittelussa ja kehittymissuunnitelmassa.

 • Business Controller

  Arviointimenetelminä ovat tyypillisesti työpersonaallisuutta ja motivaatiolähteitä kartoittava analyysi. Tämän lisäksi valitaan kykytestaus, jolla mitataan loogista päättelykykyä sekä numeerista ja verbaalista osaamista. Business Controller toimii roolissa, jossa tarvitaan vahvaa analyyttisyyttä ja tarkkuutta vaativaa osaamista, mutta toisaalta myös esim. erinomaisia kommunikointi- ja tiimityöskentelytaitoja.

 • Vastavalmistuneet / trainee-ohjelmat

  Arviointimenetelmäksi valitaan kykytestit. Kykytestit ennustavat tehokkaasti uuden oppimiskykyä, kun työkokemusta on vielä vähän tai ei juuri lainkaan. Työpersoonaa analysoivat tehtävät eivät välttämättä sovellu vasta työelämään astuvan henkilön arviointiin. Arviointitehtäviin liittyvät kysymykset ovat sidottuja nimenomaan työelämään, josta arvioitavalla ei ole kokemusta.

 • Tiiminvetäjä

  Tyypilliset arviointimenetelmät ovat työpersoonaa ja motivaatiota kartoittavat analyysit. Analyysissa kiinnitetään erityistä huomiota esihenkilötaitoihin, kykyyn johtaa tuloksiin sekä kykyyn kehittää organisaatiota ja asiantuntijatiimin osaamista.

 • Liiketoimintajohtaja

  Arvioinnissa valitaan sekä johtamiskyvykkyyttä ja -potentiaalia analysoiva arviointimenetelmä ja tehtäväkohtaiset simulaatiot.

  Lue lisää