Henkilöarvioinnit osana osaamisen johtamista

Henkilöarvioinnit antavat luotettavaa ja objektiivista tietoa organisaation erilaisiin muutostilanteisiin ja ne tukevat organisaation urakulttuuria.

OTA YHTEYTTÄ

Osaamisen johtaminen on tärkeä osa strategista henkilöstöjohtamista ja organisaation tulevaisuuden rakentamista.

 • Potentiaalikartoitukset

  Organisaation muutostilanteissa ja osaamistarpeiden muuttuessa on olennaista pystyä tunnistamaan henkilöstön potentiaali ja motivaatio siirtyä uusiin tehtäviin ja kyvykkyys opetella uusia tehtäviä. Potentiaalikartoituksemme avulla voidaan tehdä objektiivisia päätöksiä sisäisistä henkilövalinnoista ja ohjata henkilöitä tehtäviin, joissa heillä on edellytykset menestyä. Henkilöarviointien avulla tunnistetaan myös ns. HIPO (High Potential)-yksilöt, joiden sitouttamista ja urakehitystä on syytä suunnitella ja seurata erityisen tarkasti.

 • Johtajuuspotentiaalin kartoitus

  Erityisesti johtotehtävissä työskenteleville tai niihin ehdolla oleville henkilöille suunnatulla johtamispotentiaalin kartoituksella saadaan runsaasti tietoa henkilön johtamistyylistä ja motivaatiosta johtaa muita. Lisäksi arviointimme tuottaa tietoa käyttäytymisen riskitekijöistä. Arvioitavalle itselleen kokonaisuus tarjoaa työkaluja hyödyntää vahvuuksiaan, mutta myös mahdollisuuden tunnistaa piirteitä, jotka saattavat heikentää hänen suoriutumistaan johtajana.

  Lue lisää
 • Osaamistarpeen tunnistaminen

  Organisaation osaamispääoman ja -potentiaalin tunnistaminen on vallitsevassa osaajapulassa välttämätöntä. Ratkaisujemme avulla tunnistetaan olemassa oleva substanssiosaaminen, kompetenssit ja kyvykkyydet. Motivaatio uuden oppimiseen ja roolimuutoksiin on selvitettävissä arviointi- ja valmennusmetodiikkoja hyödyntävillä menetelmillämme. Menetelmämme tukevat myös seuraajasuunnittelua, jossa on mahdollisuus tarkastella tehtävän kannalta olennaisimpia kompetensseja ja draivereita. Tarvittaessa voimme konsultoida roolikohtaisen kompetenssirakenteen muodostamisessa.

 • Tiimien rakentaminen

  Toimivissa tiimeissä tulee olla henkilöitä, joilla on erilaisia kyvykkyyksiä. Konsultoimme optimaalisesti toimivien tiimien rakentamisessa ja tiimityön kehittämisessä.

 • Henkilöarvioinnit osana urakeskustelua

  Henkilöarvioinnit antavat tietoa vahvuuksista, kehityskohteista ja motivaatiotekijöistä, mikä on erinomainen pohja urakeskustelulle. Arvioinnista saatava tieto syventää urakeskusteluja ja auttaa luomaan urapolkuja, jossa henkilö pääsee hyödyntämään koko potentiaaliaan. Urakeskustelut luovat vahvan urakulttuurin, joka sitouttaa organisaatioon oikeat osaajat.