Henkilöarvioinnit

Tarjoamme räätälöidyt arviointikokonaisuudet niin rekrytointeihin kuin organisaatioiden kehittämishankkeisiin.

OTA YHTEYTTÄ

Henkilöarviointi lisää ymmärrystä osaajan työpersoonallisuudesta, motivaatio- ja arvopohjasta, kyvykkyydestä ja kehittymispotentiaalista. Henkilöarviointien avulla varmistat oikeat henkilövalinnat niin ulkoisissa kuin sisäisissä valinnoissa, lisäät henkilövalintojen objektiivisuutta ja organisaation monimuotoisuutta, edistät sisäistä liikkuvuutta sekä tehostat osaamisen kehittämistä.

Henkilöarvioinnit tukevat organisaatiotanne parhaiden osaajien tunnistamisessa ja kehittämisessä

Henkilöarviointikonsulttimme ovat kokeneita rekrytoinnin ja osaamisen kehittämisen ammattilaisia, joilla on laaja näkemys eri liiketoiminnoista ja tehtävistä.

 • Henkilöarvioinnit valintatilanteessa

  Arvioinnin sisältö muodostuu roolin mukaan. Arvioinnissa voidaan analysoida tehtävän kannalta keskeisiä kompetensseja, arvo- ja moivaatiotekijöitä sekä kyvykkyysrakennetta. Erilaisilla simulaatiotehtävillä voidaan tarkastella osaamista, sen soveltamista sekä työkäyttäytymistä aidontuntuisessa työtilanteessa.


  LUE LISÄÄ

 • Henkilöarvioinnit henkilöstön ja organisaation kehittämisen työkaluna

  Henkilöarviointeja voidaan hyödyntää organisaatioiden muutostilanteissa, osaamistarpeiden muutoksissa seuraajasuunnittelussa, toimivien tiimien rakentamisessa ja tiimityön parantamisessa sekä osaamistarpeiden ja –vajeiden tunnistamisessa. Henkilöarviointi on myös erinomainen työkalu omien vahvuuksien ja kehityskohteiden analysointiin ja osa urakeskustelukäytäntöjä.


  LUE LISÄÄ

 • Esimerkkejä eri tehtäviin käytettävistä arviointimenetelmistä

  Henkilöarviointien tulee mitata ja arvioida kunkin tehtävän ja roolin kannalta olennaista kyvykkyyttä ja osaamista.


  LUE LISÄÄ

Ratkaisut

Right Management auttaa organisaatiota sitouttamaan ja kehittämään henkilöstöresurssejaan tarjoamalla dataa ja tutkimustietoa kyvykkyyksien johtamisen päätöksiä varten. Autamme yrityksiä nostamaan suoritustasoaan kehittämällä organisaation kykyä sopeuttaa henkilöstöresurssinsa tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.

URAVALMENNUS JA OUTPLACEMENT

Olemme tukemassa organisaatioita muutoksissa ja haasteellisissa transformaatioissa suunnitteluvaiheesta toteutukseen saakka. Sopeuttamistilanteissa autamme työnantajaa toimimaan vastuullisesti tarjoamalla valmennusta henkilöstön uudelleentyöllistymiseen sekä käytännön esihenkilötyöhön erotilanteen johtamisessa. Näin varmistetaan liiketoiminnan sujuvuus haasteista huolimatta, luodaan turvallisuuden tunnetta koko organisaatioon ja ylläpidetään hyvää työnantajamielikuvaa.

OSAAMISEN JA URAN JOHTAMINEN

Osaamisen ja uran johtamisen kulttuurin tulisi olla jokaisen organisaation kestävä ja dynaaminen perusta. Se edistää henkilöstön muutosvalmiutta ja -halukkuutta ja tukee hyvää työnantajakuvaa tarjoamalla mahdollisuuksia oppimiseen ja urakehitykseen – niitä työntekijät eniten työnantajaltaan odottavat.

JOHTAJUUDEN KEHITTÄMINEN

Esihenkilöt ja johto määrittävät organisaation kulttuurin ja vaikuttavat vahvasti henkilöstön sitoutumiseen ja tuottavuuteen. Eläessämme jatkuvasti muuttuvassa työmaailmassa on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin pystyä tunnistamaan johtamispotentiaali ja kehittämään johtajuutta.

STRATEGINEN HENKILÖSTÖKONSULTOINTI

Rakenna vahva, kyvykkyyksiin pohjautuva perusta strategiselle henkilöstöresursoinnille ja varmista pitkän aikavälin liiketoiminnan kasvu. Tarjoamme organisaatiollesi luotettavaa kumppanuutta. Hyödynnämme työssämme tutkimustietoon ja kokemukseen perustuvia ratkaisuja henkilöstöstrategian suunnitteluun, kyvykkyyksien optimointiin sekä osaamisen päivittämisen ja kehittämisen käytännön toteutuksiin.

HENKILÖSTÖRESURSOINNIN ANALYTIIKKA

Tehosta kyvykkyyksiin, resursointiin ja suunnitteluun liittyvää päätöksentekoa käyttämällä viimeisintä tutkimustietoa. Right Managementin globaali tutkimustoiminta tuottaa liiketoimintaan ja työmarkkinoihin liittyvää tietoa päätöksenteon pohjaksi.

TUTKIMUSOSAAMINEN

Hallitakseen valtavaa henkilöstöresursseihin liittyvää tietomäärää organisaatiot tarvitsevat kumppanin, joka auttaa tulkitsemaan tietoja strategisen päätöksenteon ja tulevaisuuden suunnittelun tehostamiseksi. Henkilöarvioinnin ja analytiikan osaamisellamme tuotamme tärkeätä tietoa henkilöstöresursoinnin optimointiin.